O projekte

autormi projektu sú Daniela Krajčová a Oto Hudec v spolupráci s deťmi z komunitných centier, základných škôl a klubov mimoškolských aktivít z prevažne rómskych komunít.

Karavan s vybavením pre netradičné animačné techniky cestuje už štyri roky v letných mesiacoch po Slovensku a mapuje prostredie v rómskych komunitách. Umelci Daniela Krajčová a Oto Hudec pracujú s deťmi na niekoľkodňových workshopoch, ktorých výsledkom sú krátke animované filmy, vypovedajúce o každodennom živote v rómskych osadách, dedinách a sídliskách. Príbehy, ktoré zachytávajú ťažkosti, pocit vylúčenia zo spoločnosti, ale aj veľa príjemných zážitkov a vzájomnej pomoci medzi deťmi ale aj dospelými.

Prvý deň workshopov je venovaný hudbe a tancu pred modrou plochou na kľúčovanie a na každom mieste sa nájdu výnimočné talenty. Ďalšie dni si mladí ľudia z nielen rómskej komunity majú šancu vyskúšať svoj výtvarný talent a naučiť sa základom stop motion animácie a kresebnej animácie.
Na záver workshopov sa v každej lokalite koná premietanie, kde sú okrem detí pozvaní aj rodičia, susedia a komunitní pracovníci.

Okrem každodenného života detí, Projekt Karavan umožňuje divákom zvonka nahliadnuť do fungovania rómskych komunít aj prostredníctvom rozhovorov s pracovníkmi komunitných centier, s učiteľmi základných škôl a starostami obcí. Tieto rozhovory odhaľujú špecifickosť prostredia jednotlivých obcí a ponúkajú tiež analýzu, či niekedy aj konkrétne riešenia lokálnych sociálnych problémov.