Petrovany

VideáFotografieRozhovor

24.8.2013

25.8.2013

Ten názov je dosť nešťastný, pod pojmom komunita si 90 percent ľudí predstaví Rómov. Neberú, že je to komunita poľovníkov, folkloristov. Sme obyvatelia Petrovian, tak sme petrovianska komunita. A tým, že od samého začiatku sa tu navalili decká, ktoré nemali možnosť chodiť do výtvarných, tanečných, tak vznikla nálepka rómske alebo cigánske. Mojim cieľom bolo, aby na multifunkčnom ihrisku nebolo vidieť iba čiernu alebo bielu farbu, ale aby tu bola sivá.

Deti sú aj boli zvyknuté chodiť do centra. Učíme ich slušnej výchove, trpezlivosti, rešpektu, nejakéému systému. Majú peňaženku, v nej sú peniaze, ktoré slúžia ako body, ktoré sa dajú použiť na rôzne veci. Za aktivitu, ako je kreslenie, básnička, sú tri, štyri body, za to že príde, získa bod. Maximum za deň je 5 bodov. Takže za tri dni dochádzky do centra má 15 bodov na polhodinu na počítači. Ale nie je to len o vzdelávacích aktivitách, ale deti kopírujú aj naše správanie. Aj pochvalu dostanú od nás, aj záujem vidia, ich sa doma nespýtajú, čo bolo v škole. Z toho, čo získajú tu v centre, sa polovica v domácom prostredí neuplatňuje, ale niečo to v nich zanecháva. Práca s nimi, to nie je beh na dlhé trate, to je maratón.

Nízkoprah funguje skôr pre rómske deti, pracovné poradenstvo pre dospelých je približne pol na pol a pri kariérnom poradenstve záleží, koľko detí je v každej triede. Ale na aktivity s mládežou chodia väčšinou Nerómovia. Že by sa veľmi kamarátili Rómovia a Nerómovia, sa nedá povedať. Žijú osve, stretávajú sa, ale tie vzťahy nie sú príliš kamarátske. Keď niekto niečo potrebuje, tak osloví Róma, lebo mu to spraví lacno. Máme štipendijný program pre deti, ktorým finančná situácia nedovoľuje študovať. Máme momentálne tri deti so štipendiom, sú z nerómskych rodín. Predtým boli podporené deti z rómskych rodín, ale sa to neosvedčilo, lebo nespĺňali podmienky. Lebo sa tak rodičia rozhodli, načo bude chodiť do školy.

Keď sme ich na začiatku učili zdraviť, deti sa ma pýtali, prečo majú zdraviť, keď nepoznajú. Potom mi vykrikovali, ja pozdravím a on neodzdraví, lebo je cigán. Ja hovorím, lebo ujo a teta sú starší, už nepočujú dobre. Ešte raz pozdravíš a keď uvidíš, že dvakrát po sebe ti neodzdraví na pozdrav, tak prestaň zdraviť. A tak sa naučili zdraviť a teraz už zďaleka kričia, dobré ráno, aj keď je už poobede. Deti v predškolskom veku absolútne nemali pojem, čo je to pravá a ľavá, farby už ani nevravím. Rodičia sa im nevenujú, nemajú to odkiaľ vedieť. Tam nepríde matka a nespýta sa, aká je toto farba, ideme kresliť domček, slniečko.

Komunitné centrum, mne to prišlo niečo ako centrum voľného času, ale pre decká, ktoré sa k týmto aktivitám inak nedostanú, lebo finančne nato nemajú. Krúžky treba zaplatiť, klavír alebo výtvarku. Posraté temperky, ale dať za ne euro, to môže mať jedno pivo. Teraz ale motivácia troška klesla lebo veľa rodín odišlo do Anglicka. Dve rodiny sa odsťahovali a to nám zobralo 10 detí. Čokoľvek sa snažíme, mladí povedia, že nemajú čas. Niekedy naša práca vychádza navnivoč. Mali možnosť ísť na tri dni na chatu do krásneho prostredia, všetko mali preplatené. Neviem, či je to lenivosť, či sa im zmenili plány, ale ani nedali vedieť a neprišli.

Keď sme nacvičili divadelné predstavenie o rómskej histórií, bolo to prínosom pre samotných Rómov, lebo oni sami nevedeli, čo znamenajú jednotlivé symboly na rómskej zástave. Zem, nebo a koleso že znamená cestovanie a putovanie. Aj bieli pochopili, že to sú deti vetra, akurát nemajú svoju zem. Cótia sa doma tam, kde je väčšina rodiny a kde je čo zajesť i čo vypiť. Tá pálenka k tomu patrí.